Sara Stabb

Invalid Displayed Gallery

Bu gyrfa artistig Sara yn eithaf anwastad, gyda llawer o fynd a dod rhwng disgyblaethau a galwedigaethau. Mae’n debyg ei fod wedi cymryd cryn amser iddi sylweddoli’r angen ynddi i roi o’i hamser a’i hegni i baentio, ac sydd â rhywfaint o frys iddo bellach gan ei bod dros ei 70 oed!

Yn ei hieuenctid, mynychodd Ysgol Gelf St Martin, ond gadawodd ar ôl blwyddyn i ddilyn diddordebau eraill gan gynnwys teithio a’r brifysgol lle cymhwysodd yn weithiwr cymdeithasol, a gweithiodd i awdurdodau lleol o dro i dro am nifer o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd rai blynyddoedd allan i ddilyn cwrs gradd mewn Celfyddyd Gain yng Ngholeg Polytechnig Gogledd Sir Stafford yn 1979.

Yn ystod y blynyddoedd dilynol pan ddychwelodd i weithio i Fwrdeistref Stockport, parhaodd i baentio yn ei hamser hamdden, a hefyd, ymunodd â’r gymdeithas argraffu a oedd wedi’i leoli yn Salford a ddatblygodd wedyn i fod yn Hot Bed Press Printmaking Studio, gan ei helpu i dyfu a datblygu gyda’r aelodau cynnar eraill.

Dros y 10 mlynedd diwethaf ers iddi ymddeol o’i gwaith blaenorol, mae Sara wedi gallu canolbwyntio ar waith sy’n cymysgu paentio ac argraffu, a chwblhaodd flwyddyn gyntaf y cwrs Argraffu Proffesiynol yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd ei hannog i ddefnyddio ei darluniau byw yn ffynhonnell ar gyfer ei gwaith argraffu, ac mae hwn wedi parhau i fod yn haen gyfoethog o waith ymchwil yn y gwaith mae’n ei wneud yn ei stiwdio yn Stockport.

Sylwadau ar gau.