Gweithdy Argraffu Sgrin gyda Sarah Hopkins

Dydd Iau a dydd Gwener 19 a 20 Chwefror 2015

Gweithdy argraffu sgrin deuddydd yn defnyddio stensiliau wedi’u torri â llaw, gyda Sarah Hopkins (prif siaradwr y Symposiwm Argraffu)

Heb fod yn aelod: £120.00 / Aelodau: £75.00
Mae’n rhaid archebu lle trwy anfon e-bost neu ffonio

www.sarah-hopkins.co.uk/

Sylwadau ar gau.