Sgrin-brintio gyda Kelly Stewart – Dim lle ar ôl

Dydd Iau 14 – Dydd Gwener 15 Gorffennaf

10:00-16:00      

Dysgu sut i wahanu lliwiau, yn defnyddio’r hen ddull o wneud marciau ac arlunio yn defnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau.

Gadael gyda sgrin-brint 4 – 5 lliw yn ogystal â’r cyfle i gyfrannu tuag at adeiladaeth grŵp concertina gyda’ch cyd- arlunwyr.

Mae croeso i chi ddod a’ch hoff bensiliau, brwsys, ysgrifbinnau ac ati er mwyn caniatáu i’ch meistrolaeth ddisgleirio. Does dim angen unrhyw sgiliau arlunio, dim ond parodrwydd i roi cynnig arni.

www.skellydesigns.com/

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.