Sychbwynt a phrint mono gyda Theresa Taylor

Sychbwynt a Phrint mono gyda Theresa Taylor

9 a 10 Awst 2018
10:00-16:00

Mae’r cyfuniad hwn yn rhoi’r cyfle i ddefnyddio dau dechneg gwneud printiau cyferbyniol.

Mae sychbwynt yn ffordd o ysgythru heb ddefnyddio cemegau, sy’n gweithio’n uniongyrchol ar blât alwminiwm ac yn galluogi’r arlunydd i wneud llinellau llym, o wahanol ddwysedd gyda boddhad ar unwaith!

Trwy gyflwyno print mono mae’r arlunydd yn gallu cynnwys marciau sydd â llifedd meddal neu gryf a llinell feddal neu ardal inc. Mae’r dechneg hon a sychbwynt yn ddigymell ac yn ddisyfyd gan roi teimlad arbrofol i’r gweithdy.

Cewch gyfle i greu sawl argraffiad maint A5.

http://www.theresataylor.co.uk/

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
 Rhaid neilltuo lle (trwy e-bost neu ffôn)

Sylwadau ar gau.