Symposiwm Argraffu: Cydweithio wrth Wneud Printiau (27/02/19)

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneud printiau sy’n trafod eu harferion a’u prosiectau cydweithredol.

Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam, Cymru, LL13 8BB

£45.00, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth

Rhaid neilltuo eich lle trwy e-bost neu ffonio

[email protected] / 01978 267629

Siaradwyr

 

 

Sylwadau ar gau.