Tara Dean

Invalid Displayed Gallery

Wedi astudio Darlunio yng Ngholeg Harrow, lle cefais gyfle i arbrofi gyda gwahanol fathau o argraffu, dychwelais i Ogledd Cymru a chefais gyfle i archwilio’r hen sgriniau oedd gennym.

Byddwn yn creu cefndiroedd gwahanol ac yna’n tynnu lluniau ynddyn nhw neu weithiau’n llunio monobrintiau trwy baentio’n uniongyrchol ar y sgriniau.

Galluogodd ymuno â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol a chael mynediad at y gwely dinoethi i mi gael y cyfle i greu printiau gan gymryd llinellau a siapiau’n uniongyrchol o’m llyfrau brasluniau.

Mae darlunio’n hynod o bwysig yn y gwaith yr wyf yn ei greu, a’r llinellau gwreiddiol hyn rwyf yn eu trin ym mhob darn. Mae haenu a masgio rhannau gwahanol o’r sgrin yn galluogi nifer o ddehongliadau o’r stensil gwreiddiol.

Rhoddodd Helfa Gelf /Rhwydwaith Stiwdio Agored Gogledd Cymru gyfle i mi dros y 6 mlynedd diwethaf i ddysgu rhagor am arwain gweithdai a datblygu fy ngwaith. Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i arwain dyddiau sgrin-brintio arbrofol yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, a chyflwyno argraffu i ysgolion wrth baratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 2013.

www.taradean.co.uk

Sylwadau ar gau.