Torlun leino Lliw gyda Nick Morley

17/18 Awst 2017
10:00-16:00

Yn ystod y gweithdy dros ddeuddydd hwn byddwch yn dysgu sut i gerfio ac argraffu torlun leino aml-bloc, sut i gymysgu lliwiau’n gywir, creu haenau a chofrestru aml-blociau, yn ogystal â dysgu am sut i gadw eich offer yn finiog a chael y canlyniadau gorau trwy brintio wrth law ac ar y gwasgwr. Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai hynny sydd ag ychydig o brofiad.

Mae Nick Morley yn artist a darlunydd sy’n arbenigo mewn torlun leino. Mae’n rhedeg gweithdai rheolaidd yn Hello Print Studio yn Margate a lleoliadau eraill ym Mhrydain a’r Eidal. Cafodd ei lyfr, Linocut for Artists and Illustrators, ei gyhoeddi ym Mehefin 2016 ac ar ei drydydd argraffiad erbyn hyn. Yn ogystal â chreu printiau ar gyfer arddangosfeydd ac i’w gwerthu, mae Nick wedi cael ei gomisiynu gan Penguin a Folio Society, ymysg eraill, i greu cloriau llyfrau. Mae ei brintiau diweddar yn darlunio cowboi a morfil anferth a gafodd eu hargraffu gyda stêm-roler.

www.linocutboy.com
www.helloprintstudio.com

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.