Torlun leino mewn fformat llai gydag Ian Phillips

13/14 Gorffennaf 2017
10:00-16:00

Ar y cwrs dros ddeuddydd hwn byddwch yn dysgu am y broses o dorlun leino mewn fformat llai o dan arweiniad gwneuthurwr printiau proffesiynol, cydymdeimladol a gwybodus. Mae’r tiwtor, Ian Phillips, wedi bod yn gweithio yn defnyddio leino am dros ugain mlynedd ac mae ganddo brofiad helaeth o synnu dechreuwyr i dorlun leino gydag ansawdd eu print cyntaf. Yn ogystal â hyn, gall Ian helpu’r rhai hynny sydd ag ychydig o brofiad i wella eu techneg a’u canlyniadau. Bydd y cwrs y trafod technegau, deunyddiau ac offer yn ogystal â throi’r broses, a gellir ymddangos yn gymhleth, o gynhyrchu eich printiau lliw llai allan o un ddalen o leino, yn gamau rhwydd a hylaw.

Dewch ag unrhyw luniau sy’n eich ysbrydoli, delwedd fach hoffech chi roi cynnig ar gynhyrchu fel torlun leino (tua 16cm x24 cm) ac ychydig o frwdfrydedd efo chi!! Darperir holl ddeunyddiau ac offer.

Astudiodd Ian Phillps Darlunio yn Leicester Polytechnic cyn mynd i weithio fel darlunydd golygyddol ar ei liwt ei hun yn Llundain. Wrth iddo weithio ar gomisiwn, dysgodd ei hun i brintio torlun leino mewn fformat llai, ac yn 2000 symudodd i fyw yng Nghymru er mwyn canolbwyntio ar wella ei sgiliau gwneud printiau a gweithio gyda’r tirlun. Gan ddechrau gyda’r prosiect Dyfi Valley Way yn 2002. Erbyn hyn mae Ian yn arbenigo mewn cynhyrchu cyfresi dilynol o brintiau allan o ddyluniadau a wnaed wrth gerdded llwybrau pellter hir neu archwilio ardaloedd sydd â golygfeydd prydferth, yng Nghymru yn bennaf, ond weithiau mewn ardaloedd eraill.

http://reliefprint.myshopify.com/

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)

Sylwadau ar gau.