Y Symposiwm Argraffu: Natur gwneud printiau

 3

Y Symposiwm Argraffu: Natur gwneud printiau

Symposiwm undydd wedi’i arwain gan wneuthurwyr printiau ac arlunwyr i drafod sut mae’r amgylchedd naturiol yn ysbrydoli eu harferion gwneud printiau.

Dydd Mercher 18 Chwefror 2015

10:00am-4:30pm

£35.00

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

 • Chris Orr RA – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau
 • Greg Fuller – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac Aelod o Manchester Academy of Fine Art (MAFA)
 • Jason Hicklin RE – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, a Phennaeth Print City and Guilds of London Art School
 • Louise Hayward – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau
 • Sarah Hopkins – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, a Phennaeth Maes Cwricwlwm Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Sir Gar
 • Sarah Kirby – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac aelod o Leicester Print Studio
 • Serena Smith – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac aelod o Leicester Print Studio
 • Tracy Hill – Arlunydd, Darlithydd Cyswllt a chyd-arweinydd stiwdios print cyfoes Artlab, UCLan.

Yn cynnwys

 • sgyrsiau a thrafodaethau gyda gwneuthurwyr printiau cyfoes
 • cinio a lluniaeth
 • cyfleoedd i rwydweithio
 • Arwerthiant printiau er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, gyda phrintiau am gyn lleied â £10.00

Mae’n rhaid archebu lle trwy anfon e-bost neu ffonio / Gostyngiadau grŵp ar gael ar gais

Sylwadau ar gau.