Y Symposiwm Gwneud Printiau: Arferion a Phrosiectau (17/02/2016)

Lecturn-Sign

 

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid a gwneuthurwyr printiau yn trafod rôl gwneud printiau fel y maent ar hyn o bryd

  • Dydd Mercher 17 Chwefror 2016
  • 10:00am- 4:30pm

£ 35.00 yn cynnwys cinio a lluniaeth
(Rhaid archebu lle trwy ffonio / anfon e-bost)

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

  • Anne Desmet RA RE – Artist

Mae Anne wedi hen sefydlu ei hun fel artist ac mae’n aelod etholedig o Academi Frenhinol y Celfyddydau (Llundain). Mae hi’n arbenigo mewn engrafiadau pren, torluniau leino a collages cyfryngau cymysg. Mae hi wedi cynnal tair arddangosfa ôl-dremiol pwysig mewn amgueddfeydd hyd yn hyn. Enillodd dros 30 o wobrau rhyngwladol, ac mae ei gwaith i’w gweld mewn casgliadau amgueddfeydd a chyhoeddiadau ledled y byd.
www.annedesmet.com/

  • Ian Phillips – Artist a gwneuthurwr printiau leino

Mae Ian yn un o artistiaid leino mwyaf blaenllaw Cymru. Mae wedi arddangos ei waith yn eang ym Mhrydain a thramor yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf. Cafodd ei ethol yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig yn 2010.
www.reliefprint.co.uk/

  • Michael Taylor – Pauper’s Press

Stiwdio argraffu celfyddyd gain a chyhoeddi yn Llundain yw’r Pauper’s Press, sy’n gweithio gyda nifer o artistiaid, cyhoeddwyr ac orielau cyfoes blaenllaw. Maent wedi gweithio gydag artistiaid fel; Damien Hirst, Paula Rego, Grayson Perry, Tracy Emin, a Jake a Dinos Chapman.
www.pauperspublications.com/

Sylwadau ar gau.