Ysgythru ag Acwatint gyda Jamie Barnes

2 a 3 Awst 2018
10.00-16:00

Bydd y gweithdy yn dechrau gyda chyflwyniad byr ac arddangosiad o enghreifftiau. Yn dilyn hynny bydd cyfranogwyr yn tynnu llun gan ddefnyddio ffotograffau a’u dychymyg fel cyfeirnod i ysgythru eu plât. Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddal naws lle, nid creu copi afradlon yn unig, gan ddefnyddio dull cyfansawdd yn ogystal â gorliwiad a haniaeth. 

Dysgir gweddill y cwrs trwy ddull ymarferol wrth i’r dosbarth cyfan cael eu harwain trwy’r broses o greu llinell ysgythru, gan ychwanegu ystod gyfan o donau yn defnyddio’r dechneg acwatint hynod ddiddorol.  Ar ôl gorffen y plât, bydd yr ystod o donau a llinellau wedi’u hysgythru’n barhaol ar y plât, a bydd y tiwtor yn arwain y dosbarth yn barod i incio’u platiau a gwneud print ar y wasg ysgythru.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch wedi creu ychydig o Ysgythriadau Acwatint i gymryd adref efo chi.

Mae Jamie yn Guradur llawrydd ac yn Wneuthurwr Printiau sydd wedi’i leoli yn Ardal y Llynnoedd. Mae ei waith celf yn ymdrin ag adeileddau a wnaed gan ddyn yn bennaf : tai, adeiladau, treflun ac adeileddau yn y tirlun. Mae Jamie wedi bod yn wneuthurwr printiau lled broffesiynol ers deg mlynedd. Mae’n defnyddio techneg ysgythru acwatint yn bennaf i greu ei argraffiadau, techneg y mae o wrth ei fodd efo oherwydd ansawdd y llinell, dyfnder ei gweadedd ac oherwydd y marciau, y mae Jamie yn aml yn dewis eu cadw, sy’n digwydd ar hap oherwydd y broses.

I Jamie mae gwneud printiau yn tarddu o luniadu, rhywbeth mae o wrth ei fodd yn gwneud. Mae o’n mwynhau defnyddio ei angerdd dros luniadu llinell a’i drosglwyddo trwy hudoliaeth y prosesau gwneud printiau. Mae ganddo ddiddordeb yn y llinellau, siapiau a manylion pensaernïaeth a pheirianneg yn ogystal â’r straeon dynol sy’n cael eu mynegi trwy’r adeiladau. Yn aml mae o’n gadael golau wedi’u tanio tu mewn i’r tai y mae’n eu darlunio yn ei waith. Mae hyn yn rhannol fel ein bod ni’n gallu dychmygu beth sy’n digwydd tu mewn i’r tŷ; y dramâu cyfrinachol a distaw y mae pob gartref yn eu cynnwys.

www.freelancecurator.co.uk

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90
 Rhaid neilltuo lle (trwy e-bost neu ffôn)

Sylwadau ar gau.