Ysgythru gydag Andrew Baldwin (30/07/2015 – 31/07/2015) – Dim lle ar ôl

Gweithdy Deuddydd

Ysgythru Acwatint Papur Tywod, Coffi codi a “Spit Bite”.

Bydd y gweithdy deuddydd yn defnyddio dulliau ysgythru diogelach ac yn gweithio ar ddau brosiect.

Gweithio gydag acwatint papur tywod.

Bydd y prosiect cyntaf yn cynnwys mesotint ‘Y Tlotyn’, sy’n cael ei alw’n hynny oherwydd ei fod yn ddewis amgen i’r mesotint gwreiddiol drud a thrafferthus. Byddaf yn dangos amlbwrpasedd yr acwatint papur emeri a sut gallwch greu print du trwchus trwy ddefnyddio papur emeri a fydd cystal ag unrhyw fesotint traddodiadol.  Byddwch yn cael plât mesotint ‘y tlotyn’ yn barod i’w ddefnyddio a’r holl offer sydd eu hangen i wneud printiau tonyddol hardd.

Gweithio gyda Choffi Codi a ‘Spit bite’

Ar gyfer yr ail brosiect, byddwch yn gweithio gydag alwminiwm a defnyddio coffi parod i beintio â brwsh, tynnu gyda nib neu ddotwaith â brws dannedd i greu delweddau arlunyddol.  Byddwn yn datblygu hyn ymhellach drwy baentio ar y plât gyda’r asid i greu arlliwiau naturiol (spit bite).  Bydd hyn i gyd yn cael ei wneud gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau sy’n llawer diogelach na’r broses draddodiadol.

I ddatblygu eich dau brosiect ymhellach byddaf yn dangos i chi fy system iawnlinio unigryw, a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio eich un plât sawl gwaith i greu amrediad llawn o liw yn y print.

Os bydd digon o amser byddaf yn dangos rhai agweddau eraill ar hyblygrwydd BIG gan gynnwys argraffiadau grwnd meddal hefyd.

 Y Rhaglen:

Y Diwrnod Cyntaf – Dydd Iau 30 Gorffennaf – Paratoi a braslunio platiau

Cyflwyniad i BIG gydag enghreifftiau o blatiau a gafodd eu paratoi gyda’r technegau y byddwch yn eu defnyddio. / Paratoi plât ar gyfer grwnd caled BIG / Gwneud acwatint gyda phapur tywod, a mesotint tlotyn / Ysgrifellu a bwrneisio / Lluniadu a phaentio â choffi / “Spit biting”.

Yr Ail Ddiwrnod – Dydd Gwener 31 Gorffennaf – Diwrnod Ysgythru ac Argraffu

Brathu gyda Sylffad Copr neu Glorid Fferrig / Incio ac argraffu / Defnyddio gwahanol bapurau argraffu / Iawnlinio platiau, defnyddio platiau unwaith a dwywaith (printiau amryliw) / Atal.

Bydd y ddau ddiwrnod yn dechrau gydag arddangosiadau ac yna amser i’r gwneuthurwyr printiau roi cynnig ar y prosesau drostynt eu hunain.  Byddai’n syniad da i’r rhai ohonoch a fydd yn cymryd rhan ddod â chamera, llyfr nodiadau a llyfr braslunio gyda chi, oherwydd hoffwn ddefnyddio f’amser gyda chi i’r eithaf.  Byddaf yn ceisio rhoi cymaint o wybodaeth dechnegol i chi ag y bo modd yn ystod y ddau ddiwrnod.  Mae’r rhaglen hyblyg yn ganllaw i ni.  Os bydd rhai ohonoch yn dymuno symud ymlaen yn gyflymach mewn maes penodol ni welaf unrhyw reswm pam na ddylai hynny ddigwydd.

  • Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)
  • Heb aelodaeth £120.00 / Aelodau £75.00

Sylwadau ar gau.