Ysgythru Siwgr codi gyda Jason Hicklin RE – Dim lle ar ôl

  • Dydd Iau 29 Hydref a dydd Gwener 30 Hydref 2015
  • 10:00 – 16:00

Gweithdy deuddydd yn seiliedig ar y broses acwatint codi siwgr, proses a feistrolwyd gan Picasso, dull positif o dynnu llun ac ysgythru ar blatiau. Bydd y gweithdai yn dangos i’r myfyrwyr sut i greu hydoddiant Siwgr codi, sut i dynnu llun ar y platiau, sut i ysgythru’r lluniau hyn i mewn i blatiau zinc, sut i argraffu’r platiau hyn ac yn y pen draw sut y gall y platiau hyn cael eu ailargraffu.

Yn ystod y gweithdy, mae croeso i unrhyw fyfyrwyr sy’n cael trafferthion efo’u platiau presennol dod a nhw i’r gweithdy ac mi fydd Jason yn gweld sut y gall y problemau hyn cael eu datrys.

Ar hyn o bryd, mae Jason yn ddarlithydd mewn Gwneud Printiau yn Ysgol Gelf City and Guilds, Llundain ac yn aelod etholedig o Gymdeithas Frenhinol yr Arlunwyr. Ysbrydolir ei waith gan effaith amodau atmosfferig a’r tywydd ar y tirlun ynghyd â’i naturiolaeth.

Mae’r gweithdy atyniadol hwn i wneuthurwyr printiau sydd â rhywfaint o brofiad a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00
Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)

www.jasonhicklin.com/

Sylwadau ar gau.