Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
30/10/2013
10:00 - 16:30

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Y Symposiwm Printiau: Argraffu’r Gwleidyddol

Argraffu yn fynegiant cymdeithasol

Dydd Mercher 30 Hydref 2013
10:00am-4:30pm

£35.00 gan gynnwys cinio a lluniaeth

Symposiwm undydd o dan arweiniad curaduron, awduron ac artistiaid yn trafod mynegiant gwleidyddol a chymdeithasol mewn argraffu.

Rhai o’r siaradwyr fydd:

  • Colin Moore: Artist, argraffydd ac awdur Propaganda Prints
  • Frederic Morris: Artist ac argraffydd
  • Jim Creed: Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol
  • Simon Lake: Curadur y Gelfyddyd Gain, Cyngor Sir Caerlŷr (Y Celfyddydau ac Amgueddfeydd)

Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)


 

The Print Symposium: Printing the Political

Printmaking as a means of social expression

Wednesday 30th October 2013

10:00am-4:30pm

£35.00 including lunch and refreshments

A one day symposium led by curators, writers and artists discussing political and social expression in printmaking.

Speakers include:

  • Colin Moore: Artist, Printmaker, and Author of Propaganda Prints
  • Frederic Morris: Artist and Printmaker
  • Jim Creed: Regional Print Centre Coordinator
  • Simon Lake: Curator of Fine Art, Leicester City Council (Arts & Museums)

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar