Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
03/06/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


hg-logo

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn falch o gael cyhoeddi ein bod yn cydweithio â Helfa Gelf i gynnig sesiynau mentora gwneud printiau, ddydd Gwener 3 Mehefin, 2016

Mae’r rhaglen hon yn gyfle i wneuthurwyr printiau gael cymhorthfa un i un 30 munud gyda phanel o fentoriaid, gan ddod â safbwynt newydd i ddatblygiad eu hymarfer.

  • Dydd Gwener 3 Mehefin, 2016
  • Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam
  • £12, rhaid cadw lle

Bydd y mentoriaid yn cynnig arbenigedd mewn nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys Celf Gymhwysol, curadu, arddangosfeydd, marchnata a manwerthu a byddant  yn gallu rhoi cyngor pwrpasol sy’n benodol i’ch ymarfer chi.

Y Mentoriaid:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 19 Mai, 2016.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer y cymorthfeydd mentoriaeth, anfonwch eich datganiad artist a’ch CV at: [email protected]

I gael rhagor o fanylion, neu ewch i:

http://www.helfagelf.co.uk/en/events/mentorship-surgery-for-printmakers

http://goo.gl/kXo8Z6


hg-logo

The Regional Print Centre is excited to announce that we are collaborating with Helfa Gelf to offer printmaking mentor sessions on Friday 3rd June 2016

This programme is an opportunity for printmakers to have a one to one 30 minute surgery with a panel of mentors, bringing a fresh perspective to the development of their practice.

  • Friday 3rd June 2016
  • The Regional Print Centre, Wrexham
  • £12, booking essential

The mentors offer expertise in a variety of sectors including Applied Art, curation, exhibitions,marketing and retail and will be able to give you a bespoke advice specific to your practice.

The Mentors:

Deadline for applications is Thursday 19th May 2016.

If you are interested in registering for the mentorship surgeries, please send your artist statement and CV to [email protected]

For details visit:

http://www.helfagelf.co.uk/en/events/mentorship-surgery-for-printmakers

http://goo.gl/kXo8Z6

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar