Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
21/07/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Arbrofi gydag argraffu â sgrin gyda Bonnie Craig

20/21 Gorffennaf 2017

10:00-16:00

Beth am arbrofi gyda lliwiau, siapiau, cyfansoddiad, gwead a phatrymau, yn y gweithdy deuddydd argraffu â sgrin hwn gyda’r artist Bonnie Craig.

Bydd y gweithdy yn mabwysiadu agwedd greadigol a chwareus i argraffu â sgrin, gan ddefnyddio technegau sy’n cynnwys haenu, masgio, trosbrintio a collage i greu printiau unigryw a mynegiannol. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’r sgrîn fel offer gwneud delweddau a gwneud marciau, ac i archwilio argraffu â sgrîn fel proses arbrofol.

Byddwch yn cyfrannu eich syniadau a’ch ysbrydoliaeth chi eich hun i’r gweithdy, a byddwch yn cael y cyfle i weithio’n unigol ac ar y cyd. Cewch fynd â chasgliad o’ch printiau eich hun adref gyda chi, yn ogystal â rhai darnau cydweithredol y buoch yn gweithio arnynt gyda phobl eraill.

Nid oes angen profiad argraffu â sgrîn arnoch chi, ond dewch atom gyda meddwl agored a bod yn barod i chwarae!

www.bonnie-craig.com

Mae Bonnie Craig yn artist sy’n gweithio’n bennaf gyda phatrwm. Mae hi’n gweithio o Lancaster yng ngogledd-orllewin Lloegr ac mae ganddi MA mewn Patrymau Arwyneb ac mae hi’n gweithio ar gomisiynau cyhoeddus a chelf gymunedol, arddangosfeydd unigol a grŵp, a gweithdai a gweithiau celf gydweithredol.

Mae hi wedi cynnal gweithdai gyda sefydliadau fel y Wellcome Collection, Gŵyl Wyddoniaeth Swydd Gaerhirfryn, Light Up Lancaster a Marchnad Gelf Efrog ac mae wedi treulio cyfnodau preswyl gyda Art Gene, In Certain Places, the Little Beach Hut of Dreams ac Artlab ym Mhrifysgol Canolbarth Swydd Gaerhirfryn

Syrthiodd mewn cariad ag argraffu â sgrîn bedair blynedd yn ôl, a chafodd ei denu gan symlrwydd a chyflymder y broses. Mae hi’n tueddu i gynhyrchu sgrin-brintiau unigol yn hytrach nag argraffiadau, ac yn aml mae hi’n dechrau gweithio heb unrhyw gynllun penodol – gan wneud y gorau o hap a siawns a greddf yn ei phroses gwneud printiau.

Heb fod yn aelod £120.00 / Aelodau £75.00
Mae’n rhaid archebu lle (anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni)


Experimental screenprinting with Bonnie Craig

10:00-16:00

Experiment with colour, shape, composition, texture and pattern in this two-day screen-printing workshop with artist Bonnie Craig.

The workshop will take a creative and playful approach to screen-printing using techniques including layering, masking, overprinting and collage to create unique and expressive prints. Participants will be encouraged to use the screen as an image-making and mark-making tool, and to explore screen-printing as an experimental process.

Participants will bring their own ideas and inspiration to the workshop and will have the opportunity to work both individually and collaboratively. You’ll take home a collection of your own prints, and some collaborative pieces that you’ve worked on with other people.

Screen-printing experience is not needed, but please bring an open mind and be ready to play!

www.bonnie-craig.com

Bonnie Craig is an artist who works predominantly with pattern. Based in Lancaster in north-west England, she has an MA in Surface Pattern and works on public and community art commissions, solo and group exhibitions, and workshops and collaborative artworks.

She has run workshops with organisations such as the Wellcome Collection, Lancashire Science Festival, Light Up Lancaster and Art Market York and has completed residencies with Art Gene, In Certain Places, the Little Beach Hut of Dreams and Artlab at the University of Central Lancashire.

She fell in love with screen-printing four years ago, drawn to the simplicity and speed of the process. She tends to produce one-off screen-prints, as opposed to editions, and often starts work with no set plan – making the most of chance and intuition in her printmaking process.

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar