Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
20/07/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Arbrofi wrth argraffu â sgrin gyda Bonnie Craig

Rhai nad ydynt yn aelodau £140.00/ Aelodau £90.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)


Experimental Screenprint with Bonnie Craig

Non-members £140.00/Members £90.00
Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar