Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
30/06/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Archwilio Gwneud Marciau yn defnyddio Ysgythru-Electro

gyda Don Braisby

Dydd Iau 30 Mehefin – Dydd Gwener 1 Gorffennaf

10:00-16:00

https://donbraisby.me/

Manylion pellach: http://goo.gl/tHBwNB

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00
Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)


Exploring Mark Making with Electro-Etch

With Don Braisby

Thursday 30th June – Friday 1st July

10:00-16:00

https://donbraisby.me/

Further Details: http://goo.gl/gt0mWY 

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar