Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/07/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


BIG Lino Printing with Nigel

 

Working with an A2 size traditional Linoleum plate we shall endeavour to design, cut and print this on a piece of suitable fabric or a large paper size.

 

I will be introducing participants to designing a repeat pattern which could be developed into a larger work at a later stage if required.

 

The workshop will be 2 days in the studio and will include

1 x A2 size traditional Lino

1 x piece of suitable fabric (to be confirmed)

4 x large size printing paper (100 x 70cm)

Inks etc.

And tea and coffee

 

The workshop will be 2 days, however because of the scale of this project and the time involved in completing this, participants are encouraged  to come into the RPC and finish the print at open access times time the summer season.

Members £100 Non Members £145


Argraffu Leino MAWR gyda Nigel

 

Gan weithio gyda phlât leino traddodiadol, byddwn yn ceisio dylunio, torri ac argraffu hyn ar ddarn o ddefnydd addas neu ar bapur maint mawr

 

Byddaf yn cyflwyno’r rhai fydd yn cymryd rhan i ddylunio patrwm y gellir ei ailadrodd ac a fyddai’n gallu cael ei ddatblygu i fod yn waith mwy, petai angen hynny.

 

Bydd y gweithdy deuddydd yn y stiwdio yn cynnwys:

1 x Leino maint A2 traddodiadol

1 x darn o ddefnydd addas (i’w gadarnhau)

4 x darn o bapur argraffu maint mawr (100 x 70cm)

Inciau, ac ati

a the a choffi

 

Gweithdy deuddydd yw hwn, ond oherwydd graddfa’r prosiect hwn a’r amser sydd ei angen i’w gwblhau, rydym yn annog y rhai sy’n cymryd rhan i ddod i’r Ganolfan a gorffen eu print yn ystod sesiynau agored dros dymor yr haf.

 

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar