Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
09/04/2015
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Colagraff gydag Estella Scholes

09/04/2015 – 10/04/2015 (10am-4pm)

Bydd y gweithdy yn pwysleisio y defnydd creadigol o ddeunyddiau syml, sydd ar gael yn rhwydd, sydd, ynghyd ag ymdeimlad cryf o ddylunio a chyfansoddiad, ac a argraffwyd gyda phaent olew, yn cynhyrchu printiau colagraff annisgwyl a chyffrous. Bydd cyfle i archwilio’r defnydd o blatiau argraffu anghymesur ac i argraffu gyda mwy nag un lliw.

Mae gan Estella Scholes MA mewn Celfyddyd Gain ac mae wedi arddangos mewn nifer helaeth o sioeau grŵp a sioeau unigol yng Ngogledd Orllewin Lloegr a Chymru. Mae ei gwaith yn cael ei gynnal mewn casgliadau preifat a chorfforaethol yn y DU a Sgandinafia.

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer rhai o alluoedd amrywiol a cheir yr holl ddeunyddiau eu darparu. Efallai bydd y cyfranogwyr yn dymuno dod â rhai arwynebau gweadog ysgafn gyda hwy i’w ymgorffori yn eu platiau colagraff.

  • Heb fod yn aelod: £120.00 / Aelodau: £75.00
  • Mae’n rhaid archebu lle trwy anfon e-bost neu ffonio

https://www.facebook.com/#!/pages/ArtEst/169095149774535

www.artestella-scholes.co.uk


Collagraph with Estella Scholes

09/04/2015 – 10/04/2015 (10am-4pm)

The workshop will emphasise the creative use of simple, readily available materials, which, together with a strong sense of design and composition, and printed with oil paint, will produce unexpected and exciting collagraph prints. There will be opportunity to explore the use of asymmetrical printing plates and to print with more than one colour.

Estella Scholes has an MA in Fine Art and has exhibited extensively in group and solo shows in the North West of England and Wales. Her work is held in private and corporate collections in the UK and Scandinavia.

This exciting workshop is for mixed abilities and all materials will be provided. Participants may wish to bring some lightweight textured surfaces to incorporate into their collagraph plates.

  • Non-members: £120.00 / Members: £75.00
  • Booking essential via email or telephone

https://www.facebook.com/#!/pages/ArtEst/169095149774535

www.artestella-scholes.co.uk

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar