Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
18/08/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Torlun leino Lliw gyda Nick Morley

17/18 Awst 2017
10:00-16:00

Yn ystod y gweithdy dros ddeuddydd hwn byddwch yn dysgu sut i gerfio ac argraffu torlun leino aml-bloc, sut i gymysgu lliwiau’n gywir, creu haenau a chofrestru aml-blociau, yn ogystal â dysgu am sut i gadw eich offer yn finiog a chael y canlyniadau gorau trwy brintio wrth law ac ar y gwasgwr. Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai hynny sydd ag ychydig o brofiad.

Mae Nick Morley yn artist a darlunydd sy’n arbenigo mewn torlun leino. Mae’n rhedeg gweithdai rheolaidd yn Hello Print Studio yn Margate a lleoliadau eraill ym Mhrydain a’r Eidal. Cafodd ei lyfr, Linocut for Artists and Illustrators, ei gyhoeddi ym Mehefin 2016 ac ar ei drydydd argraffiad erbyn hyn. Yn ogystal â chreu printiau ar gyfer arddangosfeydd ac i’w gwerthu, mae Nick wedi cael ei gomisiynu gan Penguin a Folio Society, ymysg eraill, i greu cloriau llyfrau. Mae ei brintiau diweddar yn darlunio cowboi a morfil anferth a gafodd eu hargraffu gyda stêm-roler.

www.linocutboy.com
www.helloprintstudio.com

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00
Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)


Colour Linocut with Nick Morley

17/18 August 2017

10:00-16:00

In this two day workshop you will learn how to carve and print a multi-block linocut. Learn how to mix colours accurately, create layers and register multiple blocks. Plus, how to keep your tools sharp and get the best results printing by hand and on the press. Suitable for beginners and those with some experience.

Nick Morley is an artist and illustrator specialising in linocut. He runs regular workshops at Hello Print Studio in Margate and other venues in the UK and Italy. His book, Linocut for Artists and Illustrators, was published in June 2016 and is now on its third print run. As well as making prints for exhibitions and selling he has been commissioned to do book covers for Penguin and Folio Society among others. His recent prints feature cowboys and a giant whale which was printed with a steam roller.

www.linocutboy.com
www.helloprintstudio.com

Non-members £120.00/Members £75.00
Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar