Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
25/07/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Copper Plate Etching

This workshop offers the chance to make a print using copper plate and etch with Ferric Chloride, this will be an opportunity to try printing with copper and discover the qualities the revered metal has above all others.

In this workshop we shall prepare, etch, use traditional rosin aquatint, look at tone and line quality, then print the plate using a range of colours, printing on a selection of top printmaking papers.

RPC offers participants the rare chance to try out traditional printing with top of the range materials.

 

2 Day workshop including all materials

Members £100 Non Members £145

 

 

 


Ysgythru Plât Copr

Mae’r gweithdy hwn yn cynnig cyfle i wneud print trwy ddefnyddio plât copr ac ysgythru gyda fferrig clorid.  Cewch gyfle i roi cynnig ar argraffu â chopr a chanfod pam ystyir bod nodweddion y metel hwn yn rhagori ar y lleill i gyd.

 

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn paratoi, ysgythru, defnyddio acwatint rosin traddodiadol, edrych ar ansawdd y tôn a’r llinell ac yna argraffu’r plât gan ddefnyddio amrediad o liwiau a detholiad o bapur gwneud printiau o’r safon uchaf.

 

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnig cyfle prin i’r rhai fydd yn cymryd rhan i roi cynnig ar argraffu traddodiadol gyda deunyddiau o’r safon uchaf.

 

 

Gweithdy deuddydd yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

 

 

 

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar