Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
09/08/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Digwyddiad i Aelodau’n Unig – Dim lleoedd ar ôl

Weithiau bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnal gweithdai a digwyddiadau i aelodau’n unig.

Cysylltwch â’r Ganolfan i gael rhagor o wybodaeth


Exclusive Members Event – Sold Out

Occasionally the Regional Print Centre runs exclusive workshops and events for members only.

Please contact the Centre for further details

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar