Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
08/04/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Digwyddiad Stiwdio Agored – Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Arddangosiadau Gwneud Printiau

10am-4pm

Dydd Sadwrn 8  2017

Digwyddiad RHAD AC AM DDIM

Rhan o ‘Cer i Greu

https://cerigreu.cymru/

Bydd Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Ngholeg Cambria yn cynnig arddangosiadau / gweithdai gwneud printiau technoleg isel, yn rhad ac am ddim trwy’r dydd.  Os  bu gennych awydd erioed i roi cynnig ar wneud printiau, dyma fan dechrau delfrydol.  Gallwch hefyd ymweld â’r stiwdio gwneud printiau, gweld y cyfleusterau, cyfarfod ag aelodau ein stiwdio a gweld eu gwaith.

Mae’n rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Galwch heibio / does dim angen archebu lle (Safle Iâl, Coleg Cambria, Wrecsam –  

llawr cyntaf  / Bloc M  (mae mynediad lifft ar gael).


Regional Print Centre – Open Studio Event

Printmaking Demonstrations

10am-4pm

Saturday 8th April 2017

FREE Event

Part of Get Creative

https://getcreative.wales/

The Regional Print Centre at Coleg Cambria will be offering free low-tech printmaking demonstrations/workshops throughout the day. If you have ever fancied having a go at printmaking this is an ideal starting point. You can also visit the printmaking studio, see the facilities, meet our studio members and see their work.

Children under 16 must be accompanied by an adult

Drop in / no booking required (Coleg Cambria, Yale Site, Wrexham – M Block/first floor (lift access is available)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar