Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
18/07/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Drypoint, Monoprint with Theresa Taylor

This 2-day workshop is an opportunity to experiment with 2 distinct processes/contrasting techniques and explore how they can work together.

You will be able to use the line technique of drypoint (etching) together with the painterly qualities of monoprint to create a multi-layered print.

Using aluminium plates, you can make spontaneous prints without the use of mordants.

There will be opportunity to make several A4 sized prints, please feel free to bring drawings or ideas to work from or equally respond to the processes!

 

2 Day workshop including all materials

Members £100 Non Members £145

 

 


Sychbwynt, Monoprint gyda Theresa Taylor

Mae’ gweithdy deuddydd hwn yn gyfle i arbrofi gyda 2 dechneg prosesu wahanol a chyferbyniol ac ystyried sut gallant weithio gyda’i gilydd.

 

Cewch ddefnyddio techneg linell sychbwynt (ysgythru) ynghyd â phriodoleddau artistig monoprint i greu print aml-haen.

 

Gan ddefnyddio platiau alwminiwm, gallwch wneud printiau digymell heb ddefnyddio brathliwiau.

 

Cewch gyfle i wneud nifer o brintiau maint A4, mae pob croeso i chi ddod â brasluniau neu syniadau i weithio ohonynt neu gallwch ymateb i’r prosesau!

 

 

Gweithdy deuddydd yn cynnwys y deunyddiau i gyd

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

 

 

 

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar