Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/06/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Electro-ysgythru ac ysgythru â sylffad halwynog gyda Don Braisby

1/2 Mehefin 2017

10:00-16:00

Bydd y gweithdy hwn yn dysgu dwy broses ysgythru y gallwch eu defnyddio gartref neu mewn ystafell ddosbarth, sef, ysgythru â sylffad halwynog ac electro-ysgythru.

Disgrifiwyd y ddwy broses yma fel ‘ysgythru diogel’ ond yn y gweithdy hwn, byddwn yn canolbwyntio are eu posibiliadau amgen ar gyfer gwneud marciau yn hytrach nag ar eu nodweddion diwenwyn.  Mae Don Braisby, a fydd yn arwain y gweithdy, yn cwblhau ei draethawd doethuriaeth ar electro-ysgrythu.

Nod y gweithdy:

 • Rhoi cyflwyniad syml i ddamcaniaeth ac arfer electro-ysgrythu.
 • Rhoi cyflwyniad i’r offer sydd ei angen ar gyfer electro-ysgrythu a phlatio; sut i’w osod a’i ddefnyddio’n ddiogel.
 • Gwneud platiau creadigol, gwrthyddion ac atalyddion.
 • Paratoi ac ysgythru platiau.

Amcanion:

 • Bydd y cyfranogwyr wedi cael gwybodaeth ymarferol am sylffad halwynog a gwneud proflen o un plât o leiaf gyda phob proses.
 • Bydd y cyfranogwyr wedi cael gwybodaeth ymarferol am sylffad halwynog a gwneud proflen o un plât o leiaf gyda phob proses.
 • Cafwyd cyflwyniad i electro-ffurfio a electro-deipio fel proses bosibl mewn cerflunwaith a gwneud printiau
 • rhoi adborth i’w defnyddio mewn ymchwil

Heb fod yn aelod £120.00 / Aelodau £75.00

Mae’n rhaid archeb lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch ni)

https://donbraisby.me/

 


Saline sulphate and electro-etching with Don Braisby

1/2 June 2017

10:00-16:00

This workshop will teach two etching processes that can be used to etch at home or in a classroom situation, these are saline sulphate and electro-etching.

Both processes have been described as being ‘safe etching’ however in this workshop we will focus on their potential for alternative mark making rather than on their non-toxic credentials. Don Braisby who is teaching the workshop is completing his doctoral thesis on electro-etching.

Workshops aim:

 • Provide a simple introduction to the theory and practice of electro- etching.
 • Introduce the equipment needed for electro-etching and plating, how to set it up and use it safely.
 • Creative plate making, resists and stop outs
 • Preparation and etching of plates.

Objectives:

 • Participants will have gained a working knowledge of saline sulphate and making and proofing at least one plate in each process.
 • Introduced to electroforming and electrotyping as a potential process in sculpture and printmaking.
 • provide feedback for use in research.

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

https://donbraisby.me/

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar