Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/06/2018
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Electro-ysgythru gydag Andrew Baldwin a Don Braisby (31/05/2018 – 01/06/2018)

Dull integredig mwy diogel a llai gwenwynig o ysgythru

31 Mai a 1 Mehefin 2018
10:00am-4:00pm

Yn y gweithdy hwn, bydd Andrew Baldwin yn arddangos posibiliadau gwneud marciau drwy gyfuno defnyddio electro-ysgythru a’r prosesau a thechnegau mwy diogel a gafodd eu datblygu. Mae electro-ysgythru yn ddull newydd diogel, cost effeithlon a chreadigol i gymryd lle ysgythru ag asid a’i ddulliau cyfatebol. Mae’r cyfuniad o dechnegau ysgythru mwy diogel ac electro-ysgythru yn golygu eich bod yn gallu ysgythru mewn stiwdio agored ac addysgu ysgythru yn yr ystafell ddosbarth.

Mae hwn yn weithdy ymarferol

Nod y gweithdy yw:

 • Rhoi cyflwyniad syml i ddamcaniaeth ac arfer electro-ysgythru ac ysgythru mwy diogel.
 • Rhoi cyflwyniad am yr offer sydd eu hangen i electro-ysgythru a phlatio, sut i’w gosod a’u defnyddio’n ddiogel.
 • Gwneud platiau mwy creadigol gan ddefnyddio dulliau mwy diogel a phrosesau; gosod grwndiau, platiau acwatint, ‘spit bite’ a chodi â siwgr.
 • Selio a phrintio platiau mewn dau liw.
 • Cyflwyno cyfranogwyr i electro-ffurfio ac electrodeipio fel proses posibl mewn gwneud printiau, gemwaith a cherflunwaith.

Amcanion:

 • Bydd y cyfranogwyr wedi cael gwybodaeth ymarferol am electro-ysgythru a defnyddio prosesau a thechnegau ysgythru mwy diogel i’w defnyddio yn eu harferion gwneud printiau.
 • Rhoi adborth i’w ddefnyddio ar gyfer ymchwil ôl-ddoethurol

http://www.printmakingstudio.co.uk/

https://donbraisby.me/

Heb fod yn aelod £140 / Aelodau £90

Mae’n rhaid cadw eich lle (trwy e-bost neu ffonio)


Electro-etching with Andrew Baldwin and Don Braisby (31/05/18 – 01/06/18)

An integrated safer & less toxic approach to etching

31 May & 1 June 2018
10:00am-4:00pm

This workshop will demonstrate the mark making potential of combining the use of electro-etching and the safer etching processes and techniques developed and taught by Andrew Baldwin. Electro-etching provides a safe, cost effective and creative replacement for acid etching and its alternatives. The combination of the safer etching techniques and electro-etching makes it possible to etch in an open studio and to teach etching in the classroom.

This is a practical hands-on workshop

Workshops aim:

 • Provide a simple introduction to the theory and practice of electro-etching and safer etching.
 • Introduce the equipment needed for electro-etching and plating, how to set it up and use it safely.
 • Creative plate making using safer methods and processes to; lay grounds, aquatint plates, spit bite and sugar lift.
 • Proofing and printing plates in two colours.
 • Introduced participants to electroforming and electrotyping as a potential process in printmaking, jewellery and sculpture.

Objectives:

 • Participants will have gained a working knowledge of electro-etching and the use of safer etching processes and techniques to use in their print making practice.
 • Provide feedback for post-doctoral research.

http://www.printmakingstudio.co.uk/

https://donbraisby.me/

Non-members £140.00/Members £90.00

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar