Map Unavailable

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/11/2017
10:00 - 17:00

Lleoliad / Location
MOSTYN


 

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion Ffair Brintiau Gogledd Cymru gyntaf, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 11eg Tachwedd yn oriel MOSTYN Llandudno.

Bydd Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i ddefnyddwyr print o’r DU gyflwyno’r gwaith i’w werthu yn oriel gyfoes a chanolfan gelfyddydau gweledol mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau,
wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr
cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN:
‘Rydym wrth ein bodd i gael y ffair Brintiau gyntaf erioed ym MOSTYN. Rydym yn edrych
ymlaen at groesawu’r gorau o fyd printiau cyfoes. Bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu prynu
celf fforddiadwy a gwreiddiol, yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol:
‘Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn am gael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â MOSTYN er mwyn trefnu’r Ffair Brintiau. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod yn fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.’

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2017
Sadrwn 11eg Tachwedd 2017
Yn agored i’r cyhoedd: 10.30am – 5.00pm

MOSTYN, 12 Vaughan St., Llandudno, LL30 1AB

01492 868191
www.mostyn.org/print


We are pleased to announce the first North Wales Print Fair to be held at MOSTYN in Llandudno, North Wales on Saturday 11th November 2017.

The North Wales Print Fair, organised in partnership with The Regional Print Centre, will be a fantastic opportunity for printmakers from all over the UK to present work for sale in the fabulous spaces of Wales’ foremost contemporary gallery and visual arts centre.

The gallery’s shop and retail spaces, including one dedicated to printmakers, has become known as the ‘go to’ place in North Wales to buy work by contemporary makers at affordable prices.

Barry Morris, MOSTYN Retail Manager said:
‘We’re thrilled to be planning this, the first ever print fair at the gallery. We’re looking forward to welcoming the very best in contemporary printmaking. Visitors to the fair will be able to buy affordable and original art, direct from the artists.

Jim Creed, Regional Print Centre Coordinator said:
‘We are excited to be working in partnership with MOSTYN to organise the Print Fair. It is a great opportunity for printmakers to showcase their work in a nationally important gallery. It also makes printmaking more accessible by giving visitors the opportunity to ask questions, see printmaking demonstrations and purchase original artworks.’

North Wales PRINT FAIR 2017
Saturday 11th November 2017
Open to the public: 10.30am – 5.00pm

MOSTYN, 12 Vaughan St., Llandudno, LL30 1AB

01492 868191
www.mostyn.org/print

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar