Map Unavailable

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/11/2018
10:30 - 17:00

Lleoliad / Location
MOSTYN


FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2018

#mostynprint #northwalesprint

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Brintiau Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 10fed a dydd Sul 11eg Tachwedd 2018 yn Oriel MOSTYN Llandudno.

Bydd Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth a’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i ddefnyddwyr print o’r DU gyflwyno’r gwaith i’w werthu yn oriel gyfoes a chanolfan gelfyddydau gweledol mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae ei siop ac oriel manwerthu, gan gynnwys un ymroddedig i wneuthurwyr printiau, wedi cael eu galw’n ‘lle i mynd’ yng Ngogledd Cymru i brynu gwaith gan wneuthurwyr cyfoes am brisiau fforddiadwy.

Barry Morris, Rheolwr Manwerthu MOSTYN: “Roeddem yn falch o’r ymateb gan yr ymwelwyr a stondinwyr yn ffair y llynedd. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu gorau mewn printiau cyfoes unwaith eto eleni. Bydd ymwelwyr â’r ffair yn gallu prynu celf fforddiadwy a gwreiddiol, yn uniongyrchol gan yr artistiaid”.

Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol: “Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â MOSTYN eto eleni ar ôl llwyddiant Ffair Print Gogledd Cymru’r llynedd. Mae’n gyfle gwych i wneuthurwyr printiau arddangos eu gwaith mewn oriel o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn ogystal, mae’n gyfle i weithgarwch gwneud printiau fod un fwy hygyrch trwy gynnig y cyfle i ymwelwyr holi cwestiynau, gweld arddangosiadau gwneud printiau a phrynu gweithiau celf wreiddiol.”

FFAIR BRINTIAU Gogledd Cymru 2018

Dydd Sadwrn 10fed Tachwedd a Dydd Sul 11eg Tachwedd 2018

Agor: 10.30yb – 5.00yp

www.mostyn.org/print


North Wales PRINT FAIR 2018 

#mostynprint #northwalesprint

 We are pleased to announce the second North Wales Print Fair to be held at MOSTYN in Llandudno, North Wales on Saturday 10th and Sunday 11th November 2018, organised in partnership with The Regional Print Centre

Building upon the success of last year’s fair, which welcomed over 1400 visitors on one day, this year’s North Wales Print Fair will take place over the whole weekend and will occupy the three main gallery spaces at MOSTYN. It will be a fantastic opportunity for printmakers from all over the UK to present work for sale in the fabulous spaces of Wales’ foremost contemporary gallery and visual arts centre.

The gallery’s shop and retail spaces, including one dedicated to printmakers, has become known as the ‘go to’ place in North Wales to buy work by contemporary makers at affordable prices. MOSTYN is a registered charity generating over half of our income from trusts, donations and commercial activities. Income generated by the North Wales Print Fair, and proceeds from the Print Fair prize raffle, will be invested back into our exhibition and engagement programme.

Barry Morris, MOSTYN Retail Manager: ‘We were extremely pleased with the response from the visitors and stallholders at last year’s fair. We’re looking forward to welcoming the very best in contemporary printmaking once again this year. Visitors to the fair will be able to buy affordable and original art, direct from the artists”.

Jim Creed, Regional Print Centre Coordinator: ‘We are really looking forward to working in partnership with MOSTYN again this year after the success of last year’s North Wales Print fair. It is a great opportunity for printmakers across Wales and the UK to showcase their work to new audiences, making printmaking more accessible by giving visitors the opportunity to ask questions, see printmaking demonstrations and purchase original artworks.’

North Wales PRINT FAIR 2018

Saturday 10th and Sunday 11th November 2018

Open to the public: 10.30am – 5.00pm

www.mostyn.org/print

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar