Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/11/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Ysgythru gyda Fredric Morris

31 Hydref a 1 Tachwedd 2013 (10am-4pm)

Gweithdy ysgythru am ddeuddydd gyda Frederic Morris (prif siaradwr yn y Symposiwm Printiau)

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

 


Etching Workshop with Frederic Morris

31st Oct & 1st Nov 2013 (10am-4pm)

A two day etching workshop with Frederic Morris (keynote speaker at the Print Symposium)

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar