Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
04/04/2012
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Artist ar Ymweliad – Ffoto Ysgythru gyda Pam Newall

Dydd Mercher 4 a Dydd Iau 5 Ebrill 2012 (10:00-16:00)

Bydd y gweithdy deuddydd hwn yn archwilio’r broses o drosglwyddo delweddau a marciau i blât metel wedi’i orchuddio â ffoto-emwlsiwn, dinoethi’r plât i olau uwchfioled a’i ddatblygu, ei ysgythru a’i argraffu.

Graddiodd Pam Newall, yr artist printiau datblygol, o Goleg Celf Caergrawnt yn 2011 gydag MA mewn Argraffu Celfyddyd Gain. Mae’n arddangos yn rheolaidd yn y DU ac yn ddiweddar dewiswyd ei gwaith ar gyfer Leipzig Rhyngwladol y Digwyddiad Gwneud Printiau 4. Cynhelir ei sioe unigol nesaf yn Oriel Duckett & Jeffreys dros yr haf.

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer galluoedd cymysg a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00

Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)

www.axisweb.org/artist/pamnewall


Visiting Artist Workshop – Photo Etch with Pam Newall

Wednesday 4th & Thursday 5th April 2012 (10:00-16:00)

This two day workshop will explore the process of transferring images and marks onto a metal plate covered in photo-emulsion, exposing the plate to UV light, and developing, etching and printing it.

Emerging print artist Pam Newall graduated from Cambridge College of Art in 2011 with an MA in Fine Art Print. She regularly exhibits in the UK and has recently had work selected for the Leipzig International. The Printmaking Event 4. Her next solo show will take place at Duckett & Jeffreys Gallery this summer.

This exciting workshop is for mixed abilities and all materials will be provided.

Non-members £120.00

Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

www.axisweb.org/artist/pamnewall

Push gan Pam Newall, 2010, 28 x 28cm, ffoto-ysgythru / Push by Pam Newall, 2010, 28 x 28cm, photo-etch

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar