Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
26/07/2012
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Meistr – Ysgythru gyda Jason Hicklin RE

Dydd Iau 26 a dydd Gwener 27 Gorffennaf (10:00-16:00)

Yn y gweithdy deuddydd hwn o dan arweiniad Jason Hicklin RE, byddwch yn archwilio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau ysgythru traddodiadol. Dysgwch gan Feistr o Ysgythrwr modern sut y gellir defnyddio’r broses ysgythru i greu wynebau, arlliwiau a delweddau gwahanol.

Ar hyn o bryd, mae Jason yn ddarlithydd mewn Gwneud Printiau yn Ysgol Gelf City and Guilds, Llundain ac yn aelod etholedig o Gymdeithas Frenhinol yr Arlunwyr. Ysbrydolir ei waith gan effaith amodau atmosfferig a’r tywydd ar y tirlun ynghyd â’i naturiolaeth.

Mae’r gweithdy atyniadol hwn i wneuthurwyr printiau sydd â rhywfaint o brofiad a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00

Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)

www.jasonhicklin.com/


Master Workshop – Etching with Jason Hicklin RE

Thursday 26th and Friday 27th July (10:00-16:00)

In this two day workshop led by Jason Hicklin RE you will explore a range of traditional etching methods and techniques. Learn how the etching process can be utilised to create different surfaces, tones and imagery from a modern day Master Etcher.

Jason is currently a lecturer of Printmaking at City and Guilds Art School, London and an elected member of the Royal Society of Painters. His work is inspired by the atmospheric and weather conditions of the landscape and its physicality.

This engaging workshop is for printmakers with some experience and all materials will be provided.

Non-members £120.00

Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

www.jasonhicklin.com/

J Hicklin, Sceilg Bheag & Sceilg Mhichi

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar