Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/08/2012
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Artist ar Ymweliad– Troslunio Gwm Arabaidd (lithograffeg papur) gyda Catherine Kleeli

Dydd Mercher 1 a dydd Iau 2 Awst

10:00-16:00

Yn y gweithdy deuddydd hwn cewch archwilio Troslunio Gwm Arabaidd a elwir hefyd yn lithograffeg papur.

Erbyn diwedd y gweithdy, byddwch yn gallu creu printiau atmosfferig drwy arfer egwyddorion y broses troslunio gwm Arabaidd. Byddwch yn dysgu sut i drosglwyddo delweddau gan ddechrau gyda delwedd wedi’i lungopïo ac o farciau a waned gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau sy’n cyd-fynd â’r broses troslunio gwm Arabaidd. Dangosir i chi sut i ymestyn yr egwyddorion sylfaenol i ychwanegu tôn, lliw a haenau niferus a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich ymchwiliadau creadigol annibynnol eich hun.

Mae Catherine yn baentiwr/gwneuthurwr printiau o Bolton sydd wedi arddangos yn helaeth yng ngogledd Lloegr gan ymuno mewn sioeau unigol a sioeau grŵp fel ei gilydd.Mae ganddi radd BA (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain, ac enillodd ‘Wobr y Llywodraethwyr’ am gyrhaeddiad academaidd rhagorol pan raddiodd. Mae tuedd ffigurol i waith mwy diweddar Catherine sy’n cynnwys stori waelodol y gellir ei ddehongli trwy ei hymagwedd aml-haen. Yn aml, gellir cyflawni hyn drwy gyfuno nifer o brosesau argraffu mewn un print.

Mae hwn yn weithdy cyffrous i alluoedd cymysg a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00

Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)

www.catherinekleeli.co.uk


Visiting Artist Workshop – Gum Arabic Transfer (paper lithography) with Catherine Kleeli

Thursday 1st and Friday 2nd August  (10:00-16:00)

In this two day workshop you will explore Gum Arabic Transfer which is also known as paper lithography.

By the end of the workshop you will be able to produce atmospheric prints by practising the principles of the gum arabic transfer process. You will learn how to transfer images from a photocopied starting point and from marks made using a range of materials sympathetic to the gum arabic transfer print process. You will be shown how to extend the basic principles to add tone, colour and multiple layers that will leave you inspired to undertake your own independent lines of creative inquiry.

Catherine is a painter/printmaker from Bolton who has exhibited widely in the North of England participating in both solo and group shows. She has a First Class BA (Hons) in Fine Art, and won the ‘Governors Prize’ for outstanding academic achievement at her graduation. Catherine’s most recent work has a figurative bias which contains underlying narrative that can be deciphered through her multi-layered approach. This is often achieved through combining several print processes within one print.

This exciting workshop is for mixed abilities and all materials will be provided.

Non-members £120.00

Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

www.catherinekleeli.co.uk

Catherine Kleeli, Empty Dresses Blue Sky Version

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar