Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
31/05/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


30 – 31 Mai

Electro Ysgythru Isel/Diwenwyn gyda Don Braisby

10:00-16:00

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn archwilio posibiliadau electro ysgythru.Mae’n dechneg nad yw’n beryglus y gellir ei defnyddio gyda chopr, sinc, dur, ac alwminiwm. Byddwn yn canolbwyntio ar ysgythru alwminiwm gan fod iddo ddwy fantais pwysig dros fetelau eraill; yn gyntaf, mae’n llawer rhatach na chopr a sinc ac yn ail mae iddo raen sy’n creu acwatint naturiol wrth ysgythru sy’n ymestyn o lwyd golau i ddu melfedaidd cyfoethog.

Disgrifir electro ysgythru fel y dechneg ysgythru lleiaf peryglus sydd ar gael. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio ei bosibiliadau am wneud marciau gwahanol yn hytrach na’i gymwysterau diwenwyn.

Nod y gweithdy yw:

 •  Rhoi cyflwyniad syml i ddamcaniaeth ac arferion elctro ysgythru.
 • Cyflwyno’r offer angenrheidiol ar gyfer electro ysgythru, sut i’w osod a’i ddefnyddio’n ddiogel.
 • Paratoi ac ysgythru platiau.
 • Incio ac argraffu platiau.

Amcan:

 • Bydd y cyfranogwyr wedi cael gwybodaeth ymarferol am electro ysgythru ac wedi gwneud a phrofi o leiaf un plât.
 • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
 • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

30th – 31st May

Low/Non-Toxic Electro Etching with Don Braisby

10:00-16:00

In this workshop we will explore the potential of electro etching. It is a non-hazardous technique that can be applied to copper, zinc, steel and aluminium. The focus will be on etching aluminium because it has two important advantages over other metals one it is significantly cheaper than copper and zinc and secondly it has a grain that when etched produces a natural aquatint that extends from a light grey to a rich velvet black.

Electro etch is described as being the least hazardous etching technique available. This workshop will explore its potential for alternative mark making rather than its non-toxic credentials.

The workshop aims to:

 • Provide a simple introduction to the theory and practice of electro etching.
 • Introduce the equipment needed for electro etching, how to set it up and use it safely.
 • Preparation and etching of plates.
 • Inking and printing plates.

Objective:

 • Participants will have gained a working knowledge of electro etching and will have made and proofed at least one plate.
 • Booking essential (via email or telephone)
 • Non-members £120.00/Members £75.00

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar