Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/07/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


11 – 12 Gorffennaf

Celfyddyd llyfrau: strwythurau a thechnegau gyda Michelle Rowley

10:00-16:00

Bydd gweithdy celfyddyd llyfrau Michelle yn eich cyflwyno i fyd llyfrau artistiaid gydag amrywiaeth o strwythurau llyfrau plyg syml ond hawdd eu haddasu megis drysfa, lluwchwynt, consertina, map-blyg Twrcaidd a llyfrau pamffled yn fan cychwyn i chi.

Cewch ddarganfod sut i wneud cloriau caled priodol ar gyfer llyfrau amrywiol a defnyddio egwyddorion dylunio llyfrau i lunio a chreu eich llyfr eich hun gyda phapurau arbennig a gorchuddion tecstil.

Mae Michelle yn aelod gweithredol o’r gymuned argraffu ac mae’n dangos ei llyfrau’n rheolaidd mewn ffeiriau llyfrau artistiaid. Mae’n ddarlithydd yn y Gelfyddyd Gain yng Ngholeg Met Cilgwri a thrwy ei gwaith ymchwil a’i gwaith yng nghelfyddyd llyfrau, mae wedi datblygu prosiectau cydweithredol rhyngwladol. Gwelir ei llyfrau hi yng Nghasgliad Llyfrgell Tate ac mae’n addysgu a darlithio ar gelfyddyd llyfrau mewn stiwdios argraffu a chanolfannau celf yn y Gogledd Orllewin.

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

11th – 12th July

Book arts: structures & techniques with Michelle Rowley

10:00-16:00

Michelle’s book arts workshop will introduce you to the world of artists’ books with a range of simple but adaptable folded book structures such as maze, blizzard, concertina, Turkish map fold and pamphlet books to get you started.

You will find out how to make hard covers to suit different book forms and use book design principles to design and make your own book with special papers and textile covers.

Michelle is an active member of the printmaking community and regularly shows her books at artists’ book fairs. She is a lecturer in Fine Art at Wirral Met College and through her research and practice in book arts has developed international collaborative projects. Her own books are represented in the Tate Library Collection and she teaches and lectures on book arts in print studios and art centres in the North West.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

M Rowley - New wrexham double image

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar