Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
26/07/2013
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


25 – 26 Gorffennaf

Ysgythru gyda Tracy Hill

10:00-16:00

Ysgythru Acrylig Grwnd Meddal

Bellach mae gan rwnd asid gwrthiannol traddodiadol ddewis acrylig arall. Mae nifer o’r cynnyrch a’r prosesau newydd hyn yn ymdebygu â’r dechneg a’r ansawdd draddodiadol, megid grwnd medal ac acwatint. O ganlyniad i’r technegau a’r deunyddiau newydd hyn, codwyd nifer o bosibiliadau mewn argraffu nad oedd yn bodoli gyda grwnd a wnaed o olew.

Yn ystod y cyflwyniad deuddydd hwn i ysgythru gyda gwrthiannau seiliedig ar ddŵr a sylffad copr, byddwn yn archwilio posibiliadau unigryw gweithio yn y dull traddodiadol yn ogystal â chipio’r gwasgnod gorau o wrthrychau a gaiff eu gwasgu yn erbyn y plât.

Bydd gwybodaeth flaenorol o ysgythru’n fanteisiol ond nid yw’n angenrheidiol.

  • Heb aelodaeth £120.00/Aelodau £75.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

Tracy Hill

Ar hyn o bryd, mae Tracy Hill yn gweithio fel artist ac Uwch Dechnegydd Argraffu yn UCLan ym Mhreston.

Yn 2011, derbyniwyd Hill ar breswyliad Rhyngwladol yn Pyramid Atlantic yn Washington DC i rannu gwaith ymchwil i rwnd acrylig. Dangoswyd gwaith newydd o’r preswyliad yn Oriel Argraffwyr Washington yn DC ac yn 2012, arddangoswyd y gwaith yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Harris ym Mhreston.

Yn 2012, dangoswyd gosodiadau a gwaith papur o’r prosiect hwn ym mhrif arddangosfa Printiau Rhyngwladol Teirblwydd, Oriel Celf Gyfoes Bunkier Sztuki  Krakow, eilflwydd argraffu’r RBSA yn y DU ac arddangosfa wahoddiadol yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Wrecsam.

Yn 2012, dangosodd Hill brintiau concrid cydweithredol yn Eilflwydd Lerpwl fel rhan o’r Rhaglen Annibynnol. Derbyniwyd y gwaith ymchwil hwn i’w gyflwyno yn Impact 08 yn hwyrach yn 2013 yn Dundee ac ar hyn o bryd caiff ei weld yn rhan o ‘Impressit’ ym Mhreston.

Mae Hill wedi dangos ei gwaith yn helaeth ledled y DU ac yn Rhyngwladol yn Awstralia, Bwlgaria, Canada, India, Krakow, Serbia, Shanghai ac UDA.

Yn ystod  2012-13, bu Hill yn cyd-guradu gwaith argraffu ‘Digital Aesthetics 3’ yn Oriel PR1 ac ‘Impressit’ yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Harris ym Mhreston.

www.TracyHill.co.uk

http://nontoxicintaglio.tumblr.com/


25th – 26th July

Etching with Tracy Hill

10:00-16:00

Acrylic Soft ground Etching.

Conventional acid resistant grounds now have acrylic alternatives.  Many of these new products and processes match the traditional technique and quality, such as soft ground and aquatint.  These new techniques and materials have given rise to many possibilities in printmaking that did not exist with oil-based grounds.

During this two day introduction to etching with water-based resists and Copper Sulphate we will explore the unique possibilities of working with traditional line as well as capturing the finest imprint from objects pressed against the plate.

A previous knowledge of etching is preferred but not necessary.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

Tracy Hill

Tracy Hill currently works as an artist and Senior Printmaking Technician at UCLan in Preston.

In 2011 Hill was accepted for an International residency at Pyramid Atlantic in Washington DC to share research into acrylic based grounds. New works from the residency were shown in 2011 at the Washington Printmakers Gallery in DC and in 2012 the works were exhibited in The Harris Museum and Art Gallery in Preston.

In 2012 installations and paper works from this project were shown in the main exhibition for the International print triennial, Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art Krakow, the RBSA print biennial in the UK and an invitational exhibition at the Regional Print Centre, Wrexham.

In 2012 Hill showed new collaborative concrete prints in the Liverpool Biennial as part of the Independents programme.  This research has been accepted for presentation at  Impact 08 later in 2013 in Dundee and is currently on show as part of ‘Impressit’ in Preston.

Hill has shown works extensively across the UK and Internationally in Australia, Bulgaria, Canada, India, Krakow, Serbia, Shanghai and USA.

During  2012-13 Hill  co-curated ‘Digital Aesthetics 3’ print works at PR1 Gallery and ‘Impressit’ at The Harris Museum and Art Gallery in Preston.

www.TracyHill.co.uk

http://nontoxicintaglio.tumblr.com/

Tracy Hill -What Lies Below II

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar