Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
20/07/2012
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Artist ar Ymweliad – Argraffu Cerfwedd gydag Amy Sterly

Dydd Iau 19 a dydd Gwener 20 Gorffennaf (10:00-16:00)

Bydd y gweithdy deuddydd hwn yn archwilio’r broses o argraffu cerfwedd gan ddefnyddio blociau MDF. Byddi’n dechrau gan edrych ar ddelweddau graffeg a chomig ac yna’n creu dy ddyluniadau dy hun a fydd yn cael eu trawsnewid yn brintiau torlun pren du a gwyn.

Mae Amy Sterly yn wneuthurwr printiau ac yn gerflunydd o Chicago’n wreiddiol ac mae wedi ei lleoli yng Nghymru ers 15 mlynedd.

Mae’r gweithdy cyffrous hwn ar gyfer galluoedd cymysg a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00

Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)


Visiting Artist Workshop – Relief print with Amy Sterly

Thursday 19th and Friday 20th July (10:00-16:00)

This two day workshop will explore the process of relief printing using MDF blocks. You will start by looking at graphic and comic images and then create your own designs which will be translated into black and white woodcut prints.

Amy Sterly is a printmaker and sculptor originally from Chicago and has been based in Wales for 15 years.

This exciting workshop is for mixed abilities and all materials will be provided.

Non-members £120.00

Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Amy Sterly, KAPOW!

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar