Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
02/11/2012
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Artist ar Ymweliad – Ysgythru Arluniol gyda Marcelle Hanselaar

Dydd Iau 1 a dydd Gwener 2 Tachwedd 2012

10:00am – 4:00pm

Gweithdy deuddydd gydag ‘un o’r gwneuthurwyr printiau mwyaf medrus ym Mhrydain’, yn canolbwyntio ar ddatblygu delwedd plât.

Y nod yw creu cyfoeth tôn wrth haenu grwndwalau ac acwatintau i lunio wyneb arluniol.

Mae’r gweithdy cyffrous hwn i wneuthurwyr printiau gyda rhywfaint o brofiad a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb fod yn aelodau £120.00

Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar e-bost neu dros y ffôn)

www.marcellehanselaar.com/


Visiting Artist Workshop – Painterly etching with Marcelle Hanselaar

Thursday 1st and Friday 2nd November 2012

10:00am – 4:00pm

A two day workshop with ‘one of the most accomplished printmakers in Britain’, focussing on image development of a plate.

The aim is to create a richness of tone through the layering of grounds and aquatints, to build up a painterly surface.

This exciting workshop is for printmakers with some experience and all materials will be provided.

Non-members £120.00

Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

www.marcellehanselaar.com/

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar