Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
28/03/2013
10:30 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Deall Inc gyda Barry Rushton
(o gwmni Hawthorn Printmaker Supplies)

Dydd Iau 28 March (10:30-16:00)

Y cyfan sydd angen i chi wybod am wneud inciau gan arbenigwr blaenllaw yn y diwydiant.

Bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i wneud eich inciau eich hun a’u profi gan ddefnyddio technegau argraffu sychbwynt.

  • Heb aelodaeth £60.00/Aelodau £35.00
  • Rhaid archebu lle (trwy e-bost neu dros y ffôn)

www.hawthornprintmaker.co.uk/


Understanding Ink with Barry Rushton
(from Hawthorn Printmaker Supplies)

Thursday 28th March (10:30-16:00)

All you need to know about ink construction from a leading expert in the industry.

This workshop will show you how to make your own inks and test them using drypoint printmaking techniques.

  • Non-members £60.00/Members £35.00
  • Booking essential (via email or telephone)

www.hawthornprintmaker.co.uk/

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar