Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
12/01/2016
18:00 - 20:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gweithdy Cyflwyniad i Wneud Printiau (2016)

Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod yn chwilio am gyfeiriad creadigol newydd? Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gweithdy Cyflwyniad i Wneud Printiau (2016)

 • Diwrnod: Dydd Mawrth (6pm-8pm)
 • Yn dechrau: 12 Ionawr 2016 (am 10 wythnos)
 • Dyddiadau: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 23/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03
 • Lefel: Dechreuwyr/Adnewyddu
 • Cost: £95.00 (Rhaid archebu lle trwy ffonio / anfon e-bost)
 • Bydd hyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (bydd angen talu’n llawn yn ystod y sesiwn gyntaf)

Dyma weithdy 10 wythnos i unrhyw un fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol. Nod y gweithdy yw rhoi cyfres o sesiynau blasu ymarferol i chi ar nifer o dechnegau gwneud printiau creadigol gwahanol.

Yn ystod y 10 wythnos bydd dwy sesiwn ar bob un o’r prosesau gwneud printiau canlynol: cerfwedd, intaglio, colagraff, mono a sgrin. Byddwch yn cael eich dysgu gan un o Hwyluswyr Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth helaeth am wneud printiau.

Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau ac offer a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hannog i ystyried eu pwnc eu hunain a’r dylanwadau creadigol arnynt drwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yna’n gallu symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a’r Gweithdai Artistiaid Gwadd. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eich gwaith a’ch dealltwriaeth.

Bydd ein cyfres o Weithdai Gwneud Printiau 5 wythnos yn eich galluogi i ddeall proses gwneud printiau penodol yn dechnegol yn ymarferol ac ar lefel canolradd / uwch (er enghraifft; leino, sychbwynt, sgrin-brintio). I gael rhagor o fanylion ewch i: www.regionalprintcentre.co.uk.


 Introduction to Printmaking Workshop (2016)

Would you like to try printmaking or refresh your printmaking skills? Perhaps you are looking for a new creative direction? If so, then this is the workshop for you!

Introduction to Printmaking Workshop (2016)

 • Day: Tuesdays (6pm-8pm)
 • Starts: 12th January 2016 (and runs for 10 weeks)
 • Dates: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 23/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03
 • Level: Beginner/Refresher
 • Cost: £95.00 (Booking essential via email or telephone)
 • Includes all materials (full payment required on the first session)

This is a 10 week workshop for anyone who would like to try printmaking for the first time or refresh their printmaking skills in a professional studio environment. The aim of the workshop is to give you a series of practical taster sessions on a variety of creative printmaking techniques.

Over the 10 weeks there will be two sessions on each of the following printmaking processes: relief, intaglio, collagraph, mono and screen. You will be taught by one of the Regional Print Centre’s Print Facilitators who have a wealth of printmaking knowledge and understanding. All materials and equipment will be provided and participants are encouraged to explore their own subject and creative influences throughout the workshop sessions.

Participants who complete the 10 week programme can then progress to our Focus on Printmaking Workshops and Visiting Artists Workshops. You can also use the Regional Print Centre’s open access facilities to develop their work and understanding.

Our series or 5 week Focus on Printmaking Workshops give an intermediate/advanced technical and practical understanding of a specific printmaking process (for example; lino, drypoint, screenprinting).

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar