Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
06/08/2020
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


5 – 6 Awst 10am – 4pm

Gweithdy Gwneud Printiau Digidol Hybrid

 

Gweithdy deuddydd 

Cost £80 aelodau. £125 heb fod yn aelod.  

 

Bydd y gweithdy deuddydd hwn yn defnyddio argraffydd chwistrell digidol newydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.  Nod y gweithdy fydd cyfuno’r posibilrwydd o ddelwedd ddigidol â thechneg argraffu draddodiadol. Gallai’r print digidol yn llun neu ffotograff neu ddelwedd a ddarganfuwyd. Byddwn yn argraffu hwn ar bapur Japaneaidd ac yna’n defnyddio dull chine colle i’w roi ar bapur Somerset y gellir wedyn ei orbrintio â cherfwedd, intaglio neu brint sgrin.

 

 


Hybrid Digital Printmaking Workshop

 

2 day workshop 

Cost £80 members. £125 non-members.  

This two day workshop will make use of the RPC’s new digital inkjet printer, the aim of the workshop will be to combine the possibility of a digital image with a traditional printing technique. The digital print could be of a drawing or a photograph or a found image. We will print this onto a Japanese paper and then chine colle this onto a Somerset paper which can then be overprinted with a relief, intaglio or screen print.

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar