Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
24/04/2014 25/04/2014
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gwneud Papur gyda Mandy Brannan

24/04/2014 – 25/04/2014

10:00-16:00

Mandy Brannan

Dychwelais i Loegr ar ôl bod i ffwrdd am 28 mlynedd ac ennill gradd Meistr mewn Celfyddyd Llyfrau yng Ngholeg Celfyddydau Camberwell yn 2009.  Dilynais hynny gyda TAOR, dysgu celf a dylunio mewn addysg uwch, ym Mhrifysgol y Celfyddydau Llundain.

Yn ystod arhosiad deunaw mlynedd yn California cefais gyflwyniad i grefft gwneud papur â llaw a bûm yn ymwneud â nifer o grwpiau celf/gwneud papur.  Cyn dychwelyd i Loegr bûm yn byw yn Minneapolis gan ddysgu yng Nghanolfan Celfyddyd Llyfrau Minnesota.

Rwyf wedi datblygu techneg gwneud papur  sy’n fy ngalluogi i greu papurau llawn lliw ac y gellir eu trin yn ystod y broses creu tudalennau i greu gweadau a phatrymau boglynnog.

Bydd y gweithdy deuddydd hwn yn rhoi cyflwyniad i chi ar wneud papur yn y gorffennol a heddiw gan arwain at ddeall y posibiliadau technegol a chreadigol a gaiff eu creu trwy wneud papur o wahanol ddeunyddiau ac offer y gellir ei gael yn rhwydd.

Byddwch yn dysgu sut i greu papur gan ddefnyddio ystod o wahanol ffibrau y gellir eu lliwio gan ddefnyddio papur wedi’i ailgylchu, yn ogystal â phigmentau fformiwla.  Mae bron yn bosibl creu papur unrhyw liw a gwahanol drwch. Gallwch gynnwys eitemau bychain gwastad fel stampiau, dail wedi’u sychu, lliain ac edafedd ymysg pethau eraill, i wella’r papur.

Anogir arbrofi.

  • Heb fod yn aelodau £120.00 / Aelodau £75.00
  • Mae’n hanfodol archebu lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)

yellow gampi

 

P1080297


Papermaking with Mandy Brannan

24/04/2014 – 25/04/2014

10:00-16:00

Mandy Brannan

I returned to England after 28 years away and graduated from Camberwell College of the Arts with a Masters in Book Arts in 2009. This was followed by a PGCE in Higher Education, teaching art and design, at University of the Arts London.

During an eighteen year stay in California I was introduced to the art of hand papermaking and became involved in a few arts/papermaking groups. For several years, before returning to England, I lived in Minneapolis teaching at the Minnesota Center for Book Arts.

I have developed a papermaking technique that allows me to create papers that are rich with colour and can be manipulated in the sheet formation process to create papers with embedded texture and pattern.

This two day workshop will introduce you to historical and contemporary papermaking leading to an understanding of the technical and creative possibilities facilitated by making paper from a variety of materials and easily sourced equipment.

You will learn to create papers using a range of different fibres that can be coloured using recycled papers as well as specially formulated pigments. Almost any colour of paper is possible and in all weights. Inclusions such as small flattish items, stamps, dried leaves, cloth and threads are just some of the things that can be used to enhance the paper.

Experimentation will be encouraged.

  • Non-members £120.00/Members £75.00
  • Booking essential (via email or telephone)

FC+RLshirts+cot

P1060281

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar