Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
17/04/2014
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Thinc_logo

Gwneud Platiau a Phrintiau Torri â Laser

17/04/2014

10:00-16:00

Bydd y gweithdy undydd hwn, a fydd yn cael ei arwain gan Paul Flohr a Tim Harman (Thinc), yn cyflwyno’r rhai fydd yn cymryd rhan i dorri â laser fel cyfrwng i greu platiau argraffu cerfwedd coed ac acrylig. Byddant yn defnyddio eu lluniadau eu hunain fel man dechrau, ac yn dysgu’r broses sganio, dargopïo â llaw, gan ddefnyddio Adobe Illustrator, a thorri platiau gan ddefnyddio torrwr laser. Unwaith y bydd y platiau wedi’u cynhyrchu, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn argraffu’n uniongyrchol ohonynt yn y stiwdio argraffu gyda Greg Fuller, Tiwtor y Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Bydd cyfle hefyd i roi manylion ychwanegol ar blatiau pren trwy ddefnyddio offer torri â llaw.

Mae’r gweithdy hwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda Thinc, Canolfan Fenter Celfyddydau Creadigol Coleg Cambria, sy’n cynnig dull cydweithredol o argraffu, gan ddefnyddio technoleg fodern a dulliau argraffu traddodiadol.

  • Heb fod yn aelodau £60.00 / Aelodau £37.50
  • Mae’n rhaid neilltuo lle (anfonwch e-bost neu ffoniwch)

 

DSC_2402


Thinc_logo

Lasercut Plate Making and Printing

17/04/2014

10:00-16:00

This one day workshop led by Paul Flohr and Tim Harman (Thinc) will introduce participants to lasercutting as a tool to create relief printing plates out of wood and acrylic. Participants will use their own drawings as a starting point and learn the process of scanning, hand tracing using Adobe Illustrator, and plate cutting using a lasercutter. Once the plates have been produced participants will print directly from them in the print studio with Regional Print Centre Tutor Greg Fuller. There will also be opportunities to add further details to wooden plates by hand using cutting tools.

This workshop is run in partnership with Thinc, Coleg Cambria’s Creative Arts Enterprise Centre offering a collaborative approach to printmaking utilising both modern technology and traditional printmaking methods.

  • Non-members £60.00/Members £37.50
  • Booking essential (via email or telephone)

 

DSC_2395

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar