Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
04/08/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gwneud printiau arbrofol gyda Finyl Japaneaidd

gyda Wuon-Gean Ho

Dydd Iau 4 – Dydd Gwener 5 Awst

10:00-16:00

http://www.wuongean.com/

Manylion pellach: http://goo.gl/wNyD3I

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


 

Experimental printmaking with Japanese Vinyl

with Wuon-Gean Ho

Thursday 4th – Friday 5th August

10:00-16:00

http://www.wuongean.com/

Further Details: http://goo.gl/JdsbKf

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar