Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
27/08/2020
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


26 – 27 Awst 10am – 4pm

Gwneud Printiau Colagraff gyda Clare Phelan

Gweithdy deuddydd

Cost £100 aelodau £145 heb fod yn aelodau  

Roedd Clare yn un o’r siaradwyr yn Symposiwm Argraffu 2020, mae ei dull o wneud printiau yn defnyddio gwrthrychau a gafodd eu darganfod ac yna’u trawsnewid i  fod weithiau celf sylweddol. Mae ei CV nodedig yn dangos ei gwybodaeth a’i phrofiad fel gwneuthurwr printiau sefydledig. 

Bydd gweithdy Clare yn archwilio hyblygrwydd a chynildeb y broses colagraff.  Gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o ddeunyddiau byddwch yn archwilio’r amrywiaeth o wneud marciau a gweadau y gellir eu cyflawni gan ddefnyddio’r broses gwneud printiau hon.

Bydd y diwrnod cyntaf yn cynnwys gwneud plât – mae pob croeso i chi ddod a chyfansoddiad / syniadau am lun gyda chi, ond nid yw hyn yn hanfodol.  Byddwn yn gwneud ystod o wahanol blatiau.

Bydd yr ail ddiwrnod yn canolbwyntio ar y platiau Colagraff, gyda’r dewis o gael cyflwyniad i wneud printiau gyda sawl plât drwy ddefnyddio dull argraffu bloc cardbord syml

 


August  26th – 27th   10am – 4pm

Collagraph Printmaking with Clare Phelan

2day workshop

Cost £100 members. £145 non-members.  

Clare was one of the speakers at the 2020 Print Symposium, her approach to printmaking utilises found objects and transforms these into significant artworks. Her distinguished CV gives an indication of her knowledge and experience as an established printmaker.

Clare’s workshop will explore the versatility and subtleties of the collagraph process, using a range of minimal materials you will explore the variety of mark making and textures which can be achieved using this printmaking process. 

Day 1 will be all about plate making – please feel free to bring drawn composition/image ideas, but this is not essential. A range of different plates will be made

Day 2 The focus will be on printing the Collagraph plates with the option to introducing multi plate printmaking by incorporating a simple cardboard block print approach

Please feel free to bring along any ephemeral paper materials you might like to use eg paper bags, bus tickets, sweet wrapper! 

 

https://clarephelan.com/

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar