Map Unavailable

Dyddiad/Amser / Date/Time
15/09/2020 01/12/2020
18:00 - 20:00

Lleoliad / Location


Gwneud Printiau:
Cyflwyniad / Gweithdy Gloywi

 

  • Diwrnod: Dydd Mawrth (6pm-8pm)
  • Dechrau: 15/09/2020 (ac yn cael ei gynnal am 10 wythnos)
  • Dyddiadau: 15 MEDI, 22 MEDI, 29 MEDI, 06 HYD, 13 HYD, 22 HYD, 03 TACH, 
  • 10 TACH, 24 TACH, 01 RHAG.
  • Lefel: Dechreuwr/Gloywi
  • Cost: £120.00
  • Mae hyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
    (mae angen talu’n llawn yn y sesiwn gyntaf)

 

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn cynnal y cwrs hynod boblogaidd Cyflwyniad i Wneud Printiau unwaith eto. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr neu fel cwrs gloywi i bobl sy’n dychwelyd i wneud printiau ar ôl cyfnod o seibiant.

Ein nod yw cynnig y cyfle i chi ddefnyddio gwneud printiau i gyfoethogi’ch dawn greadigol.

Dyma weithdy 10 wythnos ar gyfer unrhyw un a hoffai roi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu ddiweddaru eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchedd stiwdio proffesiynol. Nod y gweithdy yw rhoi cyfres o sesiynau rhagflas ymarferol i chi ar amrywiaeth o dechnegau creadigol gwneud printiau.

Yn ystod y 10 wythnos, bydd sesiynau ar bob un o’r prosesau gwneud printiau canlynol: proflenni, intaglio, colagraff, mono a sgrin. Fe’ch addysgir gan un o Hwyluswyr Printiau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth o wneud printiau.

Bydd yr holl ddeunyddiau a chyfarpar yn cael eu darparu ac anogir mynychwyr i archwilio eu dylanwadau pwnc a chreadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Yna gall cyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos symud ymlaen i’n Gweithdai Ffocws ar Wneud Printiau a Gweithdai Artistiaid ar Ymweliad. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu eich gwaith a’ch dealltwriaeth.

 

I gadw’ch lle ar y cwrs, anfonwch e-bost at; [email protected]

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar