Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
09/07/2018
13:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Hoffech chi roi cynnig ar wneud printiau neu adnewyddu eich sgiliau gwneud printiau? Efallai eich bod chi’n chwilio am gyfeiriad creadigol newydd? Os felly, dyma’r gweithdy i chi!

Gwneud printiau: Gweithdy Cyflwyno / Gloywi

 • Dydd Llun (1pm – 4pm)
 • Yn dechrau: 09/07/2018 (am 6 wythnos)
 • Dyddiadau: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08
 • Lefel: Dechreuwyr / Gloywi
 • Cost: £120.00

Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau (gofynnir am y taliad cyfan yn y sesiwn gyntaf)
Dyma weithdy 6 wythnos ar gyfer unrhyw un a fyddai’n hoffi rhoi cynnig ar wneud printiau am y tro cyntaf neu adnewyddu eu sgiliau gwneud printiau mewn amgylchfyd stiwdio broffesiynol. Nod y gweithdy yw cynnig nifer o sesiynau blasu i chi yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau creadigol.

Yn ystod y 6 wythnos, cynhelir sesiwn yr un yn trafod prosesau gwneud printiau: print cerfwedd, intaglio, colagraff, Monoteip a sgrin-brintio. Bydd pob sesiwn yn cael ei harwain gan un o hwyluswyr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, sydd â chyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â gwneud printiau.

Byddwn yn darparu’r deunyddiau ac offer i gyd a byddwn yn annog y cyfranogwyr i archwilio eu pynciau a’u dylanwadau creadigol eu hunain trwy gydol sesiynau’r gweithdy.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan ac yn cwblhau’r rhaglen 10 wythnos yn cael cyfle wedyn i symud ymlaen i’n Gweithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Arlunwyr sy’n Ymweld â Ni . Byddant hefyd yn cael defnyddio cyfleusterau mynediad agored y Ganolfan Argraffu Ranbarthol er mwyn datblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.


Would you like to try printmaking or refresh your printmaking skills? Perhaps you are looking for a new creative direction? If so, then this is the workshop for you!

Printmaking: Introduction/Refresher Workshop

 • Day: Monday (1pm-4pm)
 • Starts: 09/07/2018 (and runs for 6 weeks)
 • Dates: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08
 • Level: Beginner/Refresher
 • Cost: £120.00
 • Includes all materials (full payment required on the first session)

This is a 6 week workshop for anyone who would like to try printmaking for the first time or refresh their printmaking skills in a professional studio environment. The aim of the workshop is to give you a series of practical taster sessions on a variety of creative printmaking techniques.

Over the 6 weeks there will be sessions on each of the following printmaking processes: relief, intaglio, collagraph, mono and screen. You will be taught by one of the Regional Print Centre’s Print Facilitators who have a wealth of printmaking knowledge and understanding.

All materials and equipment will be provided and participants are encouraged to explore their own subject and creative influences throughout the workshop sessions.

Participants who complete the 10 week programme can then progress to our Focus on Printmaking Workshops and Visiting Artists Workshops. You can also use the Regional Print Centre’s open access facilities to develop their work and understanding.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar