Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
08/07/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Gwrthbrintio Arbrofol

gyda Tracy Hill

Dydd Iau 7 – Dydd Gwener 8 Gorffennaf

10:00-16:00

www.tracyhill.co.uk

Manylion pellach: http://goo.gl/aKOVzK

Pob gweithdy: Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


Experimental Resist

with Tracy Hill

Thursday 7th – Friday 8th July

10:00-16:00

www.tracyhill.co.uk

Further Details: http://goo.gl/lrjWLt

Each Workshop: Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar