Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
17/09/2016
11:00 - 17:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Helfa Gelf, Digwyddiad Stiwdio Agored fwyaf Gogledd Cymru

Mynediad Agored Estynedig

Dydd Sadwrn 3 a 17 Medi 2016

11:00am – 5:00pm

Pleser gennym yw cyhoeddi y bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn rhan o’r Helfa Gelf eleni, Digwyddiad Stiwdio Agored fwyaf Gogledd Cymru sy’n gwahodd pawb i ymweld ag artistiaid wrth eu gwaith yn eu stiwdios.

Fel rhan o’r prosiect, bydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar agor ddydd Sadwrn 3 a 17 Medi 2016 rhwng 11am a 5pm.

Galwch heibio i weld y stiwdio a’r cyfleusterau sydd gennym, a chewch gyfarfod â’n haelodau a gweld eu gwaith. Bydd celfwaith ar werth yn uniongyrchol gan aelodau’r Ganolfan a fydd yn gweithio yma drwy gydol y dydd.

Am ragor o fanylion, ewch i:

http://www.helfagelf.co.uk

https://helfagelf.co.uk/artists/regional-print-centre


Helfa Gelf /Art Trail, North Wales’ biggest Open Studio Event

Extended Open Access

Saturday 3rd & 17th September 2016

11:00am – 5:00pm

We are pleased to announce that the Regional Print Centre will be taking part in this year’s Helfa Gelf /Art Trail, North Wales’ biggest Open Studio Event which invites everyone to visit artists at work in their studios.

As part of the project the Regional Print Centre is opening on Saturday 3rd and 17th September 2016 between 11am and 5pm.

Please come along to visit the studio, see the facilities, meet our members and see their work. Artwork will be on sale and available directly from Centre members who will be working in the space throughout the day.

For further details visit

http://www.helfagelf.co.uk

https://helfagelf.co.uk/artists/regional-print-centre 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar