Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
01/08/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Iain Perry Screen printing Workshop

Happy Accidents: Experimental Screenprinting

 

Using a mixture of pre exposed screens and newsprint stencils we will spend time creating experimental screenprints exploring pattern, overlaps and developing compositions on the fly.  This offers a great opportunity to play with the process in a free and uninhibited way allowing for happy accidents and nice surprises.

 

2 Day workshop including all materials

Members £100 Non Members £145


Gweithdy Sgrin-brintio gydag Iain Perry

Damweiniau Hapus: Sgrin-brintio Arbrofol

Gan ddefnyddio cymysgedd o sgriniau a ddinoethwyd eisoes

a stensiliau a wnaed o bapur papur newydd, byddwn yn treulio amser yn creu sgrin-brintiau arbrofol gan archwilio patrymau, gorgyffyrddiadau a chreu cyfansoddiadau yn y fan a’r lle.  Dyma gyfle gwych i chwarae gyda’r broses mewn modd rhydd a di-rwystr ac sy’n caniatáu damweiniau hapus ac annisgwyl braf.

 

 

 

Gweithdy deuddydd yn cynnwys y deunyddiau

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar